En Pusher i grundutförande består av:

Drivenhet komplett med el-utrustning

Materiallåda

Demonteringsbygel

Manöverkablar

Profiler i varierande längder som monteras ihop med:

fönsterkonsoll eller

böjd profil, ca 30° och kardanupphängd hinkbygel

 
Tekniska data:
Vikt  drivenhet: Ca 120 kg
Vikt profil: 5 kg/m
Material: Aluminium
Motor: 1,2 kW, 220 V
Åkhastighet: 0,4 m/s
Maxlast: 12 m - 70 kg
  6 m - 100 kg
Bygghöjd: Upp till 12 m