Pusher

Ett vanligt användningssätt - transporören står lutad mot fönster eller balkong.

Här visas en ställning som används för att köra skivor (gips, fönster etc.).

Med denna låda kan du tippa bilmassor direkt i en container.

Reningsverket i Brunne fyller sitt sandfilter med 8 ton ny sand på ett par timmar.

Helt lodrätt montering kräver några extra minuter i montering, men i gengäld kan man utnyttja den från alla våningsplan.

Rivningsmassor ur källare, tippas automatiskt. Fönstret är 35 cm högt.

Med lite fantasi kan man lösa många problem. Här tog vi helt enkelt ett spännband och hängde upp maskinen i containerkanten.

Högt, brant eller trångt?

I Helsingborg gör transportören jobbet.

Trappklättrare

 

Här har vi gjort tillbehör till trappklättraren för att enkelt och säkert lyfta dörrar. Dessutom har vi efter att fotografierna tagits, gjort längre handtag så att "chauffören" inte behöver få dörrbladet i bröstet som på bilderna.