Filmer

    Montering av Pusher

   Tipplåda som tippas automatiskt

Transport av bilmassor ur källare

8 ton ny sand fylls i reningsverkets sandfilter

Avancerad trappklättring!

Tillbehör till trappklättrare

 Winbag - Tillverkarens hemsida